Opis

To autorski program komputerowy, umożliwiający łatwe prowadzenie i dokumentowanie analizy FMEA (zarówno PFMEA, jak i DFMEA). To więcej niż zwykłe narzędzie wspomagające dokumentowanie analiz, to intuicyjne oprogramowanie, które pozwala odkryć analizę FMEA na nowo i wykorzystać wszystkie jej zalety.  

Zalety programu PQ-FMEA:

 • PQ-FMEA to intuicyjny program do przeprowadzania analizy ryzyka
 • Jest to oprogramowanie ułatwiające pracę w zespole i czytelność analiz
 • Wbudowane tabele oceny ryzyka SOD
 • Generowanie i wydruk listy zadań do realizacji przez danego pracownika
 • Przydzielanie zadań określonym pracownikom wraz z terminami realizacji
 • Generowanie analizy Pareto
 • Generowanie macierzy ryzyka: Dotkliwość wady (S) / Częstotliwość występowania (O)
 • Wiele wersji językowych – polski, angielski, niemiecki, hiszpański, turecki, chiński

Kluczową funkcją oprogramowania z rodziny PQ-FMEA jest budowanie drzewa wad. Niezwykle intuicyjne narzędzie zaskoczy Cię swoją przejrzystością i sprawnością działania.

Dzięki wieloletniej, bliskiej współpracy z naszymi klientami, zdefiniowaliśmy najistotniejsze potrzeby w tym obszarze i wprowadziliśmy w nim liczne udoskonalenia:

 • możliwość dodawania kolejnych faz procesów, ich funkcji, potencjalnych błędów oraz ich przyczyn,
 • definiowanie charakterystyk wyrobu i procesu niezbędnych do stworzenia planów kontroli,
 • możliwość powiązania charakterystyk zarówno z funkcjami jak i błędami oraz ich przyczynami,
 • możliwość przypisania maszyny, urządzania lub źródła dla każdej z faz procesu,
 • możliwość pracy na poszczególnych elementach drzewa w osobnych widokach.

Program automatycznie przenosi do formularza FMEA dane wprowadzone w drzewie wad. To proste, niezawodne rozwiązanie pomaga uniknąć wielu błędów oraz usprawnia dokumentowanie analiz.

Projektując oprogramowanie szczególną uwagę zwróciliśmy na szeroko pojęte zagadnienia User Experience (UX). Nacisk położyliśmy zarówno na ergonomię, jak i kwestie estetyczne. Dzięki temu nasze aplikacje są nie tylko przyjazne dla użytkowników, ale odgrywają również pewien element marketingowy. Wielokrotnie już nasi klienci informowali nas, że przygotowana w PQ-FMEA dokumentacja – czytelna, przejrzysta, opatrzona logiem firmy – wywarła bardzo dobre wrażenie na auditorach zewnętrznych.

Nasze oprogramowanie umożliwia między innymi:

 • zdefiniowanie danych projektu dla każdej analizy,
 • wydruk arkuszy FMEA opatrzonych logotypem Twojej firmy,
 • dodanie symboli Twojej firmy dla charakterystyk specjalnych,
 • edycję tabel do oceny składowych RPN,
 • eksport i import pliku z listą pracowników,
 • edycję podpowiedzi,
 • ustawienie wzoru macierzy ryzyka.

Więcej informacji na stronie: www.pq-fmea.pl