Opis

To wyjątkowa aplikacja usprawniająca rejestrowanie wyników kontroli wizualnych. Program nie tylko umożliwia dokumentowanie kontroli wizualnych, ale również dzięki dostępnym statystykom pozwala podsumować zgromadzone dane i poddać je analizie, dzięki której będzie możliwe usprawnienie prowadzonych procesów.