REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.proqual.pl

Sklep internetowy www.sklep.proqual.pl funkcjonujący pod adresem www.sklep.proqual.pl prowadzony jest przez:

PROQUAL Management Institute – B.T. Greber Sp.J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000293286 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: PL8971735808, REGON: 020643389.

SPIS TREŚCI

Słowniczek

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

§ 2. Ceny towarów

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

§ 4. Formy płatności

§ 5. Czas realizacji zamówienia

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

§ 7. Reklamacje

§ 8. Dane osobowe

§ 9. Postanowienia końcowe

SŁOWNICZEK

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy www.sklep.proqual.pl;

Sklep – sklep internetowy sklep.proqual.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.sklep.proqual.pl;

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.proqual.pl;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;

Plik – plik elektroniczny, dane do logowania w serwisie online (w przypadku zakupu pq-msa+), program lub aplikacja.

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje firma przelewy 24;

Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone do pobierania i instalacji Plików.

 • 1. Składanie i realizacja zamówień
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i Regulaminie.
 1. Klient, zamierzający nabyć towar inny niż Pliki, może składać zamówienia w dwóch trybach:
 • za pośrednictwem strony internetowej  www.sklep.proqual.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
 • e-mailowo – przesyłając e-maila na adres  sklep@proqual.pl  24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje:

– zamawiany towar/y,

– ilość zamawiana,

– dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko i/lub firma, NIP, adres, , wybrany sposób wysyłki towaru (w przypadku zamówień fizycznych) oraz opcjonalnie numer telefonu,

– sposób płatności.

3. Klient, składając zamówienie przez stronę www, chcący nabyć towar inny niż Pliki, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
W trakcie składania zamówienia przez stronę www, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

1)wybiera zamawiane towary i ich ilość;

2) wybiera formę dostawy;

3) wybiera formę zapłaty;

4) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury;

5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU;

6) wpisuje kod rabatowy jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep;

7) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Złożenie zamówienia na towar inny niż Plik jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT oraz na otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią).

 1. Zakup Plików możliwy jest tylko za pośrednictwem strony www Sklepu. Zakup Plików następuje na następujących zasadach:
 • Klient, nabywając Plik, otrzymuje link uprawniający go do pobrania Pliku lub dostaje Plik bezpośrednio na podanego w zamówieniu maila. Pliki należy zainstalować na swoim urządzeniu i użytkować w zależności od wykupionej licencji, w przypadku zakupu pq-msa+ zamiast linku do pobrania czy Pliku przesłanego do klienta otrzymuje się Dane do logowania na stronie online podanej użytkownikowi;
 • licencja, o której mowa w punkcie 1, jest licencją na użytkowanie programu na określonej w zamówieniu ilości urządzeń/stanowisk i jest ważna przez określony dla danego produktu okres czasu.
 • licencja posiada darmowy okres aktualizacji programu w zależności od wykupionej wersji programu. Okresy aktualizacji są wyłącznie dostępne do programów PQ-FMEA i PQ-FMEA+;
 • w trakcie składania zamówienia na Plik, Klient, przechodząc przez kolejne etapy:

a)wybiera zamówione Pliki,
b) wypełnia formularz z danymi,
c) wybiera sposób płatności,
d) uzupełnia niezbędne dane, wymagane do właściwego rozliczenia transakcji,
e) wpisuje kod rabatowy, jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep,
f) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje;
g) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

 • Złożenie zamówienia na Plik jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  1. otrzymanie elektronicznej faktury VAT,
  2. otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią) na adres e-mailowy podany w danym zamówieniu.
 • Sklep przekazuje Dane/link do pobrania zakupionego programu lub Dane do logowania po zaksięgowaniu płatności klienta;
 • Klient może pobrać Plik z udostępnionego linku dowolną ilość razy, jednak będzie to wymagało każdorazowego podania danych.
 • W przypadku zakupu pq-msa+ nie ma limitów pobrań, ponieważ wszystko znajduje się na platformie online do której użytkownik dostaje Dane do logowania.
 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży, przy czym:

1) w przypadku zakupu Plików lub danych do logowania (w przypadku pq-msa+) faktura zostanie przekazana Klientowi w formie elektronicznej poprzez udostępnienie jej mailem podanym w zamówieniu,
2) w przypadku zakupu towarów innych niż Pliki faktura w formie elektronicznej zostanie przekazana Klientowi pod wskazany przez Klienta adres e-mail.

Klient, kupujący więcej niż jeden towar, chcący otrzymać odrębne faktury na poszczególne towary lub na inne dane Kupującego, winien złożyć odrębne zamówienia na towary objęte poszczególnymi fakturami.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy jak i z popełnionych przez firmy kurierskie opóźnień.
 2. Warunkiem realizacji złożonego Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej: www.sklep.proqual.ploraz podanie przez Kupującego adresu e-mail, umożliwiającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia Kupującego, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu 10 dni od jego złożenia, może nie zostać zrealizowane.
 4. Do skorzystania z oferty sklepu niezbędne są:
 5. a) Komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrom, Internet Explorer;
 6. b) Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
 7. Z wszelkimi pytaniami można się zwrócić do biura obsługi klienta wysyłając email pod adres: sklep@proqual.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 71 355 18 08.
 • 2. Ceny towarów
 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

– wyrażone są w złotych polskich;
– nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Klient oprócz ceny za towar inny niż Plik zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

 • 3. Modyfikacja składanych zamówień
 1. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: sklep@proqual.pl
 2. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia przed jego realizacją, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 4. Formy płatności

1.Klient podczas składania zamówienia na produktu ma do wyboru trzy opcje płatności:

 • Płatność przelewem
 • Płatność za pomocą przelewy 24
 • Płatność kartą oraz przelewy międzybankowe za pomocą Firstdata
 • Płatność za pomocą Dotpay (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl)

Podczas płatności Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu.

 • 5. Czas realizacji zamówienia
 1. Na stronie Sklepu przy zamawianiu towaru innego niż Plik konieczna jest jego dostępność. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 dni od dnia zawarcia umowy.

W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 30 dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.

 1. Towary inne niż Pliki objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.
 • Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy, który wybierze klient.
 • W przypadku Plików czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni od zaksięgowania płatności.
 • 6. Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 221 ust. 7 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)).

Oświadczenie musi być jednoznaczne – może mieć formę pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na adres email:sklep@proqual.pl,

Termin ten jest terminem biegnącym od dnia objęcia rzeczy przez Kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przeciwnym razie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza ten konieczny zakres.

Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni.

W terminie do 30 dni od złożenia oświadczenia Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • 7. Reklamacje
 1. Każdy klient ma prawo złożyć reklamację w odniesieniu do produktów dostarczanych przez Sklep (dostarczonych oprogramowań, publikacji, pomocy szkoleniowych).
 2. Reklamacja może zostać zgłoszona mailowo: sklep@proqual.pl lub listownie na adres: PROQUAL Management Institute, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław w terminie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (gdy nie posiada karty gwarancyjnej) lub w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej (reklamacja składana na podstawie gwarancji). W przypadku produktów materialnych (publikacje, pomoce szkoleniowe) Klient zobowiązany jest do przesłania wraz z reklamacją, na podany wyżej adres, produktu, którego dotyczy reklamacja w należycie zabezpieczony na czas transportu sposób. Okres obowiązywania gwarancji na oprogramowanie zgodny jest z polskim prawem.
 3. Reklamacji nie podlegają:
 • Produkty, których okres gwarancji minął (w przypadku nowych produktów – 24 miesiące, w przypadku regenerowanych produktów – 12 miesięcy);
 • Uszkodzenia mechaniczne;
 • Uszkodzenia powstałe na skutek zużycia części przez użytkowanie Klienta;
 • Uszkodzenia towarów powstałe lub mogące powstać w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Sklepu.

4. Reklamacja powinna zawierać:

 • Nazwę Klienta/imię i nazwisko zgłaszającego;
 • adres Klienta;
 • opis przedmiotu reklamacji pozwalający jednoznacznie go zidentyfikować (m.in. dane zamówienia, data zakupu);
 • uzasadnienie reklamacji;
 • propozycję zadośćuczynienia.

5. W przypadku zasadnej reklamacji możliwe formy zadośćuczynienia to:

 • przyznanie rabatu (obniżenie ceny zrealizowanej produktu lub obniżenie ceny produktów nabytych następnym razem w postaci kodu rabatowego);
 • przesłanie dodatkowych produktów lub elementów (brakującego elementu, części zamiennych);
 • przesłanie nowego produktu;
 • wypłacenie kar umownych, jeżeli takie wynikają z umowy.

6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia reklamacji wraz z produktem, którego ona dotyczy. W przypadku braku przekazania informacji w ww. terminie reklamacja uznawana jest zasadną.

7. W przypadku odrzucenia reklamacji reklamowany produkt zostaje zwrócony Klientowi na adres, z którego produkt był dostarczony do Sklepu.

8. Przebieg procesu reklamacji:

 • Wpłyniecie reklamacji od Klienta wraz z produktem, którego ona dotyczy.
 • Specjalista ds. Szkoleń i Doradztwa (opiekujący się Klientem zgłaszającym reklamacje) potwierdza Klientowi otrzymanie reklamacji i produktu oraz informuje Partnera Zarządzającego o jej wpłynięciu.
 • Specjalista ds. Szkoleń i Doradztwa analizuje przedmiot reklamacji i dokonuje niezbędnych wyjaśnień (w tym przeprowadza rozmowę z Klientem lub w przypadku dostawy produktów materialnych kontaktuje się z dostawcą Sklepu).
 • Specjalista ds. Szkoleń i Doradztwa podejmuje wraz z Partnerem Zarządzającym decyzję co do zasadności reklamacji i propozycji zadośćuczynienia.
 • W przypadku odrzucenia reklamacji Specjalista ds. Szkoleń i Doradztwa informuje Klienta o odrzuceniu reklamacji i w przypadku produktów materialnych (publikacje, pomoce szkoleniowe) odsyła produkt do Klienta
 • Specjalista ds. Szkoleń i Doradztwa przekazuje Klientowi informacje o podjętych decyzjach.
 • W przypadku, gdy przyczyna reklamacji leżała po stronie dostawcy Sklepu (m.in. kurier lub osoba odpowiedzialna za dostawę) Parter Zarządzający lub osoba przez niego wyznaczona składa reklamację do dostawcy.
 • Partner Zarządzający decyduje o podjęciu działań korygujących.
 • 8. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Sprzedający.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z:

–  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. przyjęcie oraz realizacja zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży;

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. wynikającego z ustawy o rachunkowości;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. dostarczenie Klientowi informacji o realizacji zamówienia, bieżący kontakt z Klientem w zakresie realizacji zamówienia, obsługa reklamacji, żądania odstąpienia od umowy;

 1. W przypadku wyrażenia wyraźniej zgody przez Klienta, Administrator będzie przetwarzał dane Klienta również w celu przesyłania informacji marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażoną zgodę Kupujący może wycofać w dowolnym momencie, wystarczy taką wiadomość wysłać na adres e-mail: rodo@proqual.pl.
 2. Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
 3. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku określonych przepisami prawa Kupującemu przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że Administrator danych (Sprzedający)naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Z uwagi na fakt, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Kupującemu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego.
 5. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Kupującego powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Kupującego na adres e-mail: rodo@proqual.pl.
 6. Wszelkie pozostałe informacje w zakresie Administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu, którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie muszą być podane do wiadomości Kupujących.

Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów między Kupującym a Sprzedawcą będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy według przepisów polskich.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002r nr 141 poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964r nr 16 poz. 93 ze zmianami).