Opis

W wielu miejscach w standardzie do FMEA wydanym wspólnie przez AIAG & VDA pojawiają się otwarte opcje, które wymagają wewnętrznego dopasowania do specyfiki danej firmy.

Jakie otwarte opcje znajdziemy w standardzie? W jaki sposób można je ustandaryzować?

Na te pytania odpowiedzi znajdziecie w niniejszej publikacji. Każdy rozdział opisuje oddzielny krok w analizie FMEA według nowego standardu AIAG & VDA ed. 1. Na każdy z rozdziałów składa się cześć z opisem zmian wprowadzonych przez nowe podejście i część dotycząca otwartych kwestii wymagających ustandaryzowania w danym kroku.